تخفیف

کتابخانه حکمت اسلامی

کد محصول: 700017

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۲۵۰ تومان

وضعیت: موجود

توضیحات مختصر

 

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و …

نوع نرم‌افزار: معجم لفظی

موضـوعات: منطق و فلسفه

تعداد کتاب‌ها: 199

سیستم عامل: ویندوز

توضیحات

معرفی اجمالی کتابخانه حکمت اسلامی

مجموعه اى که اینک تحت عنوان کتابخانه فلسفه ارائه مى گردد، مجموعه ای از کتاب هاى حکمت و فلسفه است که البته نسخه کنونى غالب آثار فلسفى و منطقى تا زمان حکیم سبزوارى را در بردارد و ان شاء الله بقیه کتب در نسخه بعدى به برنامه اضافه خواهد شد. ذیلا به نام برخى از مولفین این کتابها همراه با رویکرد فکرى آنها اشاره مى کنیم.

1- فلاسفه یونان نظیر افلاطون و ارسطو.
2- فلاسفه اسکندریه نظیر افلوطین.
3- حکمیون نظیر زکریاى رازى.
4- فلاسفه اسلامى مشاء نظیر کندى ، فارابى ، ابن سینا ، ابن باجه ، ابن رشد ، فخر رازى ، محقق طوسى ، قطب الدین رازى ، میر داماد.
5- فلاسفه اشراق نظیر شیخ اشراق ، شهرزورى ، قطب الدین شیرازى ، محقق دوانى.
6- صدر المتالهین، موسس حکمت متعالیه و شارحان مکتب وى.

هم چنین در ضمن کتابخانه فلسفه که به زبان عربى یا فارسى است ، کتابخانه انگلیسى هم تعبیه شده است که شامل کتب فلاسفه یونان همچون ارسطو و افلاطون وفلاسفه نو افلاطونى نظیر افلوطین و فلاسفه غرب نظیر کانت ،دکارت ،برکلى ،هیوم ، میل ، نیچه ،اسمیت ، هابز،بیکن ،آگوستین و ….و نیز آثارى در رابطه با فلسفه کنفوسیوس و بودا مى باشد تا محققان گرامى هر چه بیشتر از این برنامه استفاده نمایند.

محتوای نرم‌افزار

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: – منطق – تاریخ فلسفه – حکمت افلاطونی و نو افلاطونی – حکمت مشاء – حکمت اشراق – حکمت متعالیه
استفاده از اثار مؤلفینی همچون: – ارسطو – افلاطون افلوطین – ابونصر فارابی – شیخ الرئیس – ابن رشد – فخر الدین رازی – خواجه نصیرالدین طوسی – میر داماد – صدر المتالهین – ملاهادی سبزوای
ارائه ۱۱۰ کتاب و مقاله به زبان انگلیسی از فلاسفه یونان مانند: – ارسطو – افلاطون – افلوطین و فلاسفه نو افلاطونی – کانت – دکارت – برکلی – هیوم – میل – نیچه – اسمیت – هابز – بیکن و آگوستین
ارائه ۱۱ عنوان فرهنگ نامه به منظور آشنایی با اصطلاحات متون برنامه
متن کامل ۱۰ دوره لغت نامه عربی و فارسی در قالب ۶۲ جلد کتاب
دربــاره کتابخانه حکمت اسلامی

حکمت که یکى از شاخه هاى درخت تنومند علوم و معارف اسلامى مى باشد عبارتست از علم به حقایق موجودات بقدر طاقت انسان. ریشه هاى حکمت را در فطرت انسان باید جستجو کرد که انبیاى الهى هم براى رشد و تعالى آن مبعوث شده اند تا علاوه بر کتاب، حکمت را نیز به او بیاموزند. قرآن کریم بارها بر حکمت و جایگاه آن در تعالى و تکامل انسان تاکید کرده و انسان ها را براى شتافتن به سوى آن تشویق کرده است تا جان تشنه خویش را با آن سیراب سازند. گنجینه پربار حکمت اسلامى بر زمینه حکمت الهى قدیم رشد کرده و ثمرات و نو آوریهاى بسیارى به بار آورده است. حکمت قدیم شعبه هاى مختلفى داشته و از منطق تا طب و موسیقى را شامل مى شده است. این گنجینه به دست حکما و فلاسفه بزرگ اسلامى شکل گرفته است.
حکمت یونانى که بیشتر رویکرد مشائى دارد وارد حوزه اسلامى شد و توسط فارابى و ابن سینا دو تن از فلاسفه بزرگ اسلامى بسط و شرح داده شد. البته همانطور که محققان گفته اند، در فلسفه ابن سینا گرایش اشراقى کاملا مشهود است. قابل توجه است که حکمت مشاء به جهت عقل گرایى صرف در میان مسلمانان واکنش هاى منفى را نیز در بر داشته است.

اقسام حکمت‏

حکمت به دو بخش عملى و نظرى تقسیم مى شود. حکمت نظرى دانشى است که شأن آن صرفا دانستن است و بس اما حکمت عملى دانشى است که باید در عمل انسان جلوه گر شود. حکمت نظرى سه شعبه دارد: علم الهى که موضوع آن به هیچ وجه نیازى به ماده ندارد؛ علم ریاضى و تعلیمى که علم به احوال چیزى است که در وجود خارجى نیاز به ماده دارد، اما در ذهن از ماده مجرد است؛ علم طبیعى علم به احوال چیزى است که هم در وجود خارجى و هم ذهنى نیازمند ماده است.

در این میان علم طب که شعبه اى از طبیعیات است در حکمت اسلامى از جایگاه ویژه اى برخوردار است چرا که به زندگى روزمره مردم نیز مربوط بوده و باعث پیوند عملى میان حکیمان اسلامى با توده هاى مردم مى شده است از این روى در ایران قدیم طبیبان به حکیمان معروف بوده اند.

حکمت عملى نیز سه شعبه دارد، اخلاق، تدبیر منزل و علم سیاست.علم اخلاق از تهذیب نفس بحث مى کند و علم تدبیر منزل از چگونگى رابطه افراد خانواده با یکدیگر و علم سیاست از چگونگى رابطه افراد با جامعه سخن مى گوید.

معارف اسلامى به جنبه هاى سه گانه حکمت عملى توجه والایى دارد از این روى برخى دانشمندان اسلامى حکمت عملى مشاء را در بعد فضایل اخلاقى با حکمت عملى اسلامى تلفیق کرده و اندیشه هاى نوینى را پدید آوردند.

برخى دانشمندان اسلامى با رویکرد فلسفى به کلام و بالعکس باعث رشد این دو علم گردیده‏اند که در این میان نقش خواجه نصیر الدین طوسى و فخر الدین رازى از بقیه علماء پر رنگ تر است. فخر رازى نقادیهاى بسیارى بر فلسفه مشاء وارد کرد و خواجه نصیر الدین طوسى با پاسخ گوئى به آنها به حکمت مشاء حیات جدیدى بخشید و با فلسفى نمودن علم کلام موجب غناى آن شد.

حکمت اشراقى یکى دیگر از رویکردهاى فلسفى است. این حکمت شعبه هاى بسیارى دارد که در گذشته از یونان تا هند گسترده بوده است. افلاطون نماینده حکمت اشراقى در یونان بوده است و حکمت او در حوزه اسکندرانى به دست افلوطین گسترش یافت.حکمت فهلوى و خسروانى نماینده حکمت اشراقى در ایران بوده است. البته این حکمت با اندیشه ها و گرایش هاى عرفانى نیز پیوند نزدیکى دارد.

شعبه هاى مختلف حکمت اشراقى ایرانى و یونانى به دست شیخ اشراق که خود را احیا کننده این حکمت مى داند، به هم پیوند زده شد و با معارف اسلامى ممزوج گردید تا حکمت اشراقى اسلامى پدید آید. البته رگه هایى از حکمت هندى را نیز مى توان درآن یافت.

بعد از دوره حکمت اشراقى، فیلسوف سترگ صدر المتألهین شیرازى با پیوند حکمت مشاء، اشراق، عرفان و معارف اسلامى، حکمت متعالیه را بنیان نهاد. این حکمت با این اندیشه گسترش یافت که هیچ معرفتى در این حوزه ها وجود ندارد که با معرفت دیگر به نحوى اختلاف داشته باشد که نتوان آنها را با هم جمع کرد. از این رو براى وحدت فکر و اندیشه بشرى لازم است که وحدت این معرفت ها به اثبات برسد و او حکمت خود را وقف این امر کرد. فلسفه ملاصدرا یکباره پدید نیامد بلکه حاصل سنت فلسفى بود که آهسته آهسته با عرفان و شریعت بیشتر تلفیق شد. از این رو، در حکمت متعالیه آسان تر مى توان این ادعا را مطرح کرد که قرآن، عرفان و برهان از هم جدایى ندارند.او در عین کار فلسفى توانسته ادعاهاى عرفا را عقلانى و برهانى سازد. همچنین او قائلست که شریعت براى فیلسوف منبع هستى شناسى قدسى داشته و با معارف عقلى ضرورى، موافقت دارد.

کتابخانه حکمت اسلامى‏

مجموعه اى که اینک تحت عنوان کتابخانه فلسفه ارائه مى گردد، مجموعه گرانسنگى از کتاب هاى حکمت و فلسفه است که تقریبا تمام اندیشه هایى را که در بالا مطرح گردید، در بر مى گیرد. البته کتابخانه در نسخه کنونى غالب آثار فلسفى و منطقى تا زمان حکیم سبزوارى را در بردارد و ان شاء الله بقیه کتب در نسخه بعدى به برنامه اضافه خواهد شد. ذیلا به نام برخى از مولفین این کتابها همراه با رویکرد فکرى آنها اشاره مى کنیم.

1- فلاسفه یونان نظیر افلاطون و ارسطو.
2- فلاسفه اسکندریه نظیر افلوطین.
3- حکمیون نظیر زکریاى رازى.
4- فلاسفه اسلامى مشاء نظیر کندى ، فارابى ، ابن سینا ، ابن باجه ، ابن رشد ، فخر رازى ، محقق طوسى ، قطب الدین رازى ، میر داماد.
5- فلاسفه اشراق نظیر شیخ اشراق ، شهرزورى ، قطب الدین شیرازى ، محقق دوانى.
6- صدر المتالهین، موسس حکمت متعالیه و شارحان مکتب وى.

هم چنین در ضمن کتابخانه فلسفه که به زبان عربى یا فارسى است ، کتابخانه انگلیسى هم تعبیه شده است که شامل کتب فلاسفه یونان همچون ارسطو و افلاطون وفلاسفه نو افلاطونى نظیر افلوطین و فلاسفه غرب نظیر کانت ،دکارت ،برکلى ،هیوم ، میل ، نیچه ،اسمیت ، هابز،بیکن ،آگوستین و ….و نیز آثارى در رابطه با فلسفه کنفوسیوس و بودا مى باشد تا محققان گرامى هر چه بیشتر از این برنامه استفاده نمایند.

به طور کلى مجموعه کتاب هاى کتابخانه حکمت را مى توان در یک نگاه به پنج دسته تقسیم کرد:

1- کتاب هاى اصلى که حکماى بزرگ نوشته اند.
2- شرح و حاشیه که بر این کتاب ها نوشته اند
3- کتاب هایى که در رابطه با یکى از این حکما یا اندیشه هاى آنها نوشته شده است.
4- اصطلاح نامه هایى که به شرح و توضیح اصطلاحات فلسفى مى پردازند.
5- کتابخانه انگلیسى‏

توضیحات تکمیلی

قابلیت ها

ارتباط متون با شروح مربوطه به طور مستقل
امکان جستجوی متنوع و پیشرفته در تمام متون از طریق کلمه و ترکیب واژگان
قابلیت های پژوهشی مانند : نمایه زنی، حاشیه نویسی، رنگی کردن و علامت گذاری
ارتباط واژگان کتب با لغت نامه های برنامه
انتقال مستقیم متون برگزیده از برنامه به محیط ms – word
متن کامل ۱۰ دوره لغت نامه عربی و فارسی

تگ ها

آگوستین-ابن رشد-ابونصرفارابی-ارسطو-اسمیت-افلاطون-افلاطون افلوطین-افلاطونی-افلوطین-برکلی-بیکن-فرهنگ لغت-پژوهشی-تاریخ فلسفه-دانلود قرآن-جامع منابع-جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی-حکمت-حکمت اسلامی-حکمت اشراق-حکمت افلاطونی-حکمت متعالیه-حکمت مشاء-خواجه نصیرالدین طوسی-دکارت-شیخ الرئیس-صدرالمتالهین-علوم اسلامی-فخر الدین رازی-فلاسفه نو-فلسفه-فلسفه اسلامی-کانت-کتاب-کتابخانه-اهل بیت-حضرت محمد-ملا هادی سبزواری-ملاهادی سبزوای-منابع منطق-منطق-میر داماد-میل-حکیم-حکمای اسلامی-تاریخ فلسفه-تحقیق-پایان نامه-پژوهش-نرم افزار-نرم افزار علوم اسلامی-نرم افزار پژوهشی-نرم افزار نور-نرم افزار آموزشی-دانلود نرم افزار-دانلود کتاب-نو افلاطونی-حدیث-نیچه-هابز-هیوم

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتابخانه حکمت اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس