وبلاگ نویسی قرآنی؛ کاستی ها و بایسته ها

وبلاگ نویسی قرآنی؛ کاستی ها و بایسته ها
نویسنده : داود حسینی

کلمات کلیدی

ـ

ره آورد نور » تابستان 1390 – شماره 35 (صفحه 50)


‌ ‌‌‌وبـلاگ‌نویسی‌ قرآنی؛ کاستی‌ها و بایسته‌ها

سیدداود حسینی

اشاره

آنچه به عنوان تعریف وبلاگ قرآنی در‌ فـضای‌ سـایبر‌ و در مـیان خود وبلاگ‌های قرآنی دیده می‌شود، یک تعریف کاملاً سطحی و ابتدایی است. از سوی‌ دیگر، مخاطبان غالباً طالب مـباحث جدید و مطالب پژوهشی با بیان ساده و روان هستند‌. برداشت ساده و ابتدایی از‌ یک‌ وبلاگ قـرآنی و در نتیجه، ارائه مطالب سطحی و مـقدماتی، هـرگز خواسته مخاطبان و خوانندگان وبلاگ‌های قرآنی را برآورده نمی‌کند. از این رو، ضرورت توجه به موضوع، شیوه بیان و سطح محتوا، از مهم‌ترین مسائل‌ پیش روی وبلاگ‌های قرآنی به شمار می‌آید.

این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که وبلاگ آیینه افکار نـویسنده است. بنابراین، یک وبلاگ‌نویس قرآنی باید تنها به موضوعاتی که به‌ قرآن‌ و معارف قرآنی مرتبط است، بنویسد و در باب هر موضوعی که به نظرش رسید، مطلب ننویسد.

وبلاگ‌های قرآنی، جایگاه تثبیت‌شده و پذیرفته شـده‌ای را در بـین وبلاگ‌هایی که موضوع‌های تخصصی را دنبال‌ می‌کنند‌، پیدا کرده‌اند. موضوع قرآن در وبلاگ‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعات وبلاگ‌نویسی تخصصی است که از محبوبیت زیادی برخوردار است و تلاش‌های بسیاری نیز در تولید محتوا و مطالب قرآنی آنها می‌شود‌.

کلید‌ واژگان:وبـلاگ، وبـلاگ قرآنی، مخاطب، محتوا.

ویژگی‌های وبلاگ‌های قرآنی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های وبلاگ‌های قرآنی، دستیابی آسان و راحت علاقه‌مندان به اخبار و نوشته‌های قرآنی و همچنین انتقال و انتشار این اخبار که‌ گام‌ مهمی‌ در ترویج فرهنگ قـرآنی اسـت‌، می‌باشد‌.

وبلاگ‌های‌ قرآنی در فضای مجازی دارای زمینه‌های بسیاری برای گسسترش و ارتقای جایگاه خود هستند.

تأثیرگذاری این نوع از وبلاگ‌ها، با حجم و محتوای‌ آنها‌ در‌ ارتباط است؛ واحد تولید محتوا در وبلاگ‌ها پیش‌ از‌ اینـکه خـود وبـلاگ‌ها باشد، یادداشت‌ها بوده و این یادداشت‌ها هـستند که مـهم‌ترین تـأثیر را روی مخاطب خواهد گذاشت. برای بررسی‌ دقیق‌تر‌ میزان‌ تأثیرگذاری وبلاگ‌های قرآنی بهتر است که روی یادداشت‌های قرآنی تجزیه‌ و تحلیل صورت گیرد؛ زیرا یادداشت‌های متأثر از مـسائل قـرآنی هـستند که بر مخاطب بیشتر تأثیر می‌گذارد. از طرفی‌، در‌ فـضای‌ مـجازی و به خصوص در بین جستجوهای اینترنتی مباحث اسلامی، مفاهیمی که‌ در‌ حوزه قرآنی مطرح است، از جمله یادداشت‌های موجود در وبلاگ‌های قرآنی بـه‌سرعت گـسترش یافـته‌اند و مخاطبان خود‌ را‌ پیدا‌ کرده و به مرحله تأثیرگذاری و جریان‌سازی رسیده‌اند و این مسئله از تـأثیر روحانی قرآن‌ بر‌ محتوای‌ این یادداشت‌ها و وبلاگ‌ها نشأت گرفته است.

از دیگر مهم‌ترین ویژگی‌های وبلاگ‌ها مخصوصاً وبلاگ‌های قرآنی‌، مـی‌توان‌ بـه‌ جـهانی بودن این رسانه تأثیرگذار اشاره کرد. مفاهیم قرآنی، بیانگر حقایقی مـتعالی بـوده، جذب‌ آن‌ نیز توسط مخاطب در محیط وب راحت‌تر و سریع‌تر خواهد بود و چون در محیط‌ مجازی‌ آزادی‌ وجود دارد و انـدیشه‌ها در آزادی رشـد پیدا مـی‌کنند، از این رو، فعالان قرآنی در‌ شهرها‌ و کشورهای مختلف می‌توانند خارج از بعد مکان و طی رابـطه‌ای دوطـرفه و حـتی به صورت‌ گروهی‌، به‌ تبادل اندیشه‌های خود با همفکرانشان بپردازند.

بررسی وضعیت موجود

مـی‌توان بـه وبـلاگ به عنوان رسانه‌ای‌ تأثیرگذار‌ نگاه کرد؛ اما نباید ضعف‌های آن را از نظر دور داشت از‌ جمله‌ ضعف‌های‌ وبلاگ‌نویسی قـرآنی این اسـت که این وبلاگ‌ها از تأثیرگذاری بر اندیشه مخاطب دور شده‌اند و متأسفانه‌ در‌ حال‌ حاضر به کپی‌برداری از یـکدیگر پرداخـته‌اند؛ بـه‌گونه ای که اطلاعات تکراری در‌ این‌ فضا زیاد شده است. برخی وبلاگ‌های قرآنی با توجه بـه نـیاز مخاطبان و ادبیات امروز به تولید‌ محتوا‌ نمی‌پردازند و بسیاری از آن‌ها با بهره‌گیری از

ره آورد نور » تابستان 1390 – شماره 35 (صفحه 51)


تفاسیری چـون المـیزان و تـفسیر نمونه‌ تنها‌ به بازنویسی و رونویسی رو آورده‌اند. این مشکل‌ نشأت‌ گرفته‌ از بحث به روز رسانی پیوسته و سـریع‌ وبـلاگ‌ است. در مجموع، وبلاگ‌های دینی و قرآنی به روز رسانی خوبی ندارند و بیشتر بلاگرهای‌ قـرآنی‌ در تـولید مـحتوا از خود‌ خلاقیت‌ نشان نمی‌دهند‌.

به‌ هر‌ حال، باید گفت که در حال‌ حاضر‌ وبلاگ‌های قرآنی بـه شـکل مـطلوب فعال نیستند. اگر وبلاگ‌های دینی را با‌ سایر‌ موضوع‌های وبلاگ‌نویسی، مثل وبلاگ‌های ادبـی یا‌ شـخصی مقایسه کنیم، این‌ فضا‌ را ضعیف‌تر می‌بینیم؛ در حالی‌ که‌ زمینه فعالیت در موضوعات قرآنی بسیار وسیع‌تر است؛ بـه عـنوان نمونه، داستان‌های قرآنی‌، ضرب‌ المثل‌های قرآنی، حکمت‌های قرآنی، پیشگویی‌های‌ قرآن‌، آیات‌ عـلمی قـرآن و آیات‌ تصویرگری‌ قرآن، موضوعاتی است که‌ از‌ جـذابیت‌های لازم بـرای ارائه در فـضای مجازی برخوردار است.

اگر برای وبلاگ‌نویس مـهم نـباشد‌ که‌ قرار است در این وبلاگ چه‌ اتفاقی‌ بیفتد، نمی‌تواند‌ مخاطب‌ را‌ به طور شایسته‌ای جـذب‌ کنـد. از طرفی، وبلاگی که برای فکر و وقـت مـخاطب خود ارزش قـائل بـاشد، مـخاطب پسندتر‌ است‌؛ چون مخاطب معمولا بـه دنـبال فضایی‌ است‌ که‌ چیزی‌ به‌ آگاهی‌های او بیفزاید‌. از‌ این رو، وبلاگ‌نویس قرآنی باید هـمواره بـه این نکته توجه داشته باشد کـه برای جذب و حفظ‌ مـخاطب‌ لازمـ‌ است نیاز آنان را در نظر بـگیرد‌ و در‌ نـظرخواهی‌ها‌ است‌ که‌ روشن‌ می‌شود نیاز مخاطب چیست؛ یعنی به نوعی نیازسنجی باید هـمواره مـد نظر وبلاگ‌نویس باشد.

بعضی از وبـلاگ‌های قـرآنی مـخاطب چندانی ندارند. این مـوضوع را مـی‌توان از تعداد‌ نظرات موجود در وبـلاگ یا آمـار بازدیدکنندگان یا حتی تعداد افراد لینک شده دریافت؛ در حالی که در موضوعات دیگر وبلاگ‌نویسی، این مسئله به این صـورت نـیست. بنابراین، باید اذعان‌ داشت‌ که مـعمولاً این وبـلاگ‌ها خواسته یا نـاخواسته در جـذب مـخاطب موفق نبوده‌اند.

مشکلات و راهـکارها

یک وبلاگ‌نویس قرآنی در اولین مرحله باید به چند نکته توجه کند: هدفش از وبلاگ‌نویسی‌ چیست؟ مخاطبانش‌ چه کسـانی هستند؟ آیـا سرویس و فضایی را که می‌خواهد در آن به ارائه مـطلب بـپردازد، بـه‌خوبی می‌شناسد؟ و در نـهایت، بـر اساس این سه مـشخصه بـه‌ تولید‌ محتوا بپردازد؛

یعنی پس از‌ تجزیه‌ و تحلیلی که از مقوله قرآن در ذهن خود انجام می‌دهد و با توجه بـه اطـلاعاتی کـه در این زمینه دارد و همچنین با در نظر گرفتن‌ تـک‌ تـک اهـداف اولیـه خـود‌ کـه‌ بر آن اساس پا در این عرصه نهاده است و همچنین با توجه به روحیات و انتظاراتی که مخاطبانش دارند، به جمع‌آوری محتوا و مطلب جهت درج در وبلاگ خود مبادرت ورزد.

چنانچه‌ وبلاگ‌نویس‌ یکی از این سـه مشخصه را رعایت نکند، مخاطب خود را از دست داده و بازدید از وبلاگش کم می‌شود و در نهایت، باعث رکود و سرخوردگی وی شده و خروج وی از مقوله‌ وبلاگ‌نویسی‌ را در‌ پی خواهد داشت.

اگر مخاطب وبلاگ قرآنی چیزی در وبلاگ پیدا کند و محتوا یا جذابیت ظاهری او‌ را جذب کنـد، مـراجعات بعدی او به وبلاگ خودجوش خواهد بود‌.

به‌ همین‌ دلیل، وجود جاذبه در وبلاگ قرآنی گاهی می‌تواند دریچه ورود و جذب مخاطب دائمی و فعال برای وبلاگ باشد‌. ‌‌علاوه‌ بر این، با توجه به اینکه امـروزه فـرقه‌ها و ادیان غیر اسلامی نیز در‌ فضای‌ وبلاگستان‌ فعال هستند، بلاگرهای دینی مسلمان، خصوصاً بلاگرهای قرآنی، باید جدی‌تر کار کنند و به تولید محتوایی‌ روی آورند که همسو و مـتحد بـا دیگر وبلاگ‌نویسان قرآنی و با ارائه مـطالب نـاب‌ قرآنی، در جهت کوبیدن‌ عقاید‌ فرقه و ادیان ضاله قدم بردارند.

در وبلاگ‌های قرآنی با یک سیاست‌گذاری هدفمند میتوان در جهت تبیین مفاهیم قرآنی و تبلیغ در فضای دیجیتال بـا تـکیه بر آیات قرآن کـه مـورد قبول شیعه‌ و سنی هستند، فضای مسموم به وجود آمده توسط فرقه‌های ضاله و ادیان غیر اسلامی را پاکسازی نمود.

مخاطب، وبلاگ‌هایی را که در آنها بلاگر در ارائه متون و محتوای وبلاگ به حاشیه‌پردازی روی‌ آورده‌ و از هـر گـوشه و کنار مطلبی را مربوط یا نامربوط در خصوص مقوله مورد بحث ارائه می‌دهد، نمی‌پذیرد و پس از مطالعه سطرهایی از این وبلاگ و مواجهه با این نقص، به خودی‌ خود‌ صفحه وبلاگ را بسته و دیگر در صدد مراجعه مجدد بـه آن بـرنخواهد؛ آمد بـه عبارتی دیگر، مخاطب به این نتیجه می‌رسد که وبلاگ‌نویس در ارائه متون وبلاگ خود با‌ کمبود‌ محتوا رو به رو شـده است و از طرفی، قاعده سخنوری و نظم نویسندگی را از دست داده است. بنابراین، این وبـلاگ را جـهت مـطالعه مفید نمی‌یابد و از آن خارج می‌شود‌.

وبلاگ‌نویس‌ قرآنی‌ نیابد از واژه‌های عربی در‌ حجم‌ بالا‌ استفاده کند؛ چرا که زبان رسـمی ‌ ‌و خـشک، مورد پذیرش مخاطب عام نیست. پس همواره باید از واژه‌های مناسب در این خصوص‌ بهره‌ گـرفت‌.

در وبـلاگ‌های قـرآنی بلاگر باید تمام جنبه‌های اشاره‌ شده‌ در قرآن را مورد توجه قرار دهد و موضوعاتی را که می‌تواند از قـرآن استنباط کند، با کمک گرفتن از‌ متخصصان‌ علوم‌ قرآنی در حد توان در وبلاگ خود درج کـند و بدین‌ ترتیب، از پرداختن بـه یـک موضوع واحد و کلیشه‌ای بپرهیزد و تنوع موضوعات قرآنی را نیز در وبلاگ خود لحاظ‌ کند‌.

اگر‌ بخواهیم وبلاگ قرآنی جای خودش را در فضای مجازی پیدا کند‌، وبلاگ‌نویس‌ باید تعامل خود را با دیگر کاربران فعال در این فـضا افزایش دهد، این امر در‌ ارتقای‌ سطح‌ وبلاگ او مؤثر خواهد بود. خوراک‌دهی و دادن منابع به وبلاگ‌نویسان قرآنی، در‌ راستای‌ دستیابی‌ به این خواسته دارای اهمیت است.بنابراین، یک بلاگر برای آنکه بتواند با دیگر‌ بلاگرها‌ در‌ ارتـباط و تـعامل باشد، یکی از

ره آورد نور » تابستان 1390 – شماره 35 (صفحه 52)


بهترین راه‌های ایجاد این ارتباط، دعوت‌هایی است که‌ در‌ همه موضوعات وبلاگ‌نویسی وجود دارد؛ یعنی اینکه بلاگرها از همدیگر می‌خواهند تا طرف‌ مقابل‌ به‌ وبلاگش مراجعه کند و در خصوص محتویات و مشخصه‌های وبلاگ وی اظـهار نـظر کند که در‌ ادامه‌ نیز طرف مقابل این درخواست را مطرح می‌کند و دو طرف طی چندین مرحله‌ اظهارنظرهای‌ خود‌، نقطه نظراتی جهت ارتقا کیفی وبلاگ‌های یکدیگر ارائه می‌دهند و حتی امکان این هم وجـود دارد‌ کـه‌ لینکی از وبلاگ یکدیگر در وبلاگ خودشان قرار دهند. این امر باعث‌ افزایش‌ بازدیدها‌ و مراجعات مخاطبان می‌شود.

از دیگر نکات مهم در وبلاگ‌نویسی قرآنی این است که باید برای‌ وبلاگ‌نویسی‌ قرآنی‌ قالب تـعریف کـنیم؛ مـثلا وبلاگ‌های قرآنی باید حد اعـتدالی را در گـذاشتن‌ پسـت‌ داشته باشند و تنها به گذاردن پست‌های صرفاً قرآنی، مانند ترجمه و یا تفسیر قرآن، اکتفا نکنند.

همچنین‌ در‌ طراحی قالب‌ها باید دقت شـود تـا بـه مقدار کافی از آیه و حدیث‌ استفاده‌ گردد؛ البته وبـلاگ بـه گونه‌ای طراحی نشود‌ که‌ از‌ هر طرف تصاویر و پس‌زمینه‌هایی از آیات و احادیث‌ نمایش‌ داده شود که در این صورت هم باعث سنگین شـدن صـفحه وبـلاگ می‌شود‌ و در‌ نهایت، منجر به دیر باز‌ شدن‌ صفحه می‌شود‌ و مـخاطب‌ نیز‌ در مواجهه با این صفحه سر‌ در‌ گم می‌شود. از طرفی، نباید وبلاگ ساده و بی‌پیرایش باشد؛ به طوری که‌ مـوضوعیت‌ وبـلاگ قـرآنی از چشم مخاطب دور‌ بماند.

از این رو‌، استفاده‌ از طرح‌های قرآنی که زیبا‌ و پرمحتوا‌ هـستند، از ضـروریات طراحی صفحات وبلاگ‌های قرآنی است. بحث مطابقت قالب و محتوای وبلاگ‌ قرآنی‌، شبیه مطابقت ظرف و مظروف اسـت‌؛ یعـنی‌ بـاید‌ از قالبی برای‌ وبلاگ‌ قرآنی استفاده شود که‌ بتوان‌ مفهوم غنی قرآن را در آن قـالب بـیان کرد و نـمی‌توان برای این کار از‌ یک‌ قالب معمولی و ساده استفاده کرد. انتخاب‌ قالب‌، مستلزم تفکر‌ و استفاده‌ درست‌ از مشخصه‌های مختلف قـرآنی‌ اسـت.

هـرچه رابطه بین طرح قالب و محتوا بیشتر باشد، ذهن مخاطب در فضای آن صفحه‌ در‌ شرایط مورد نـظر و مـرتبط با موضوع‌ قرار‌ می‌گیرد‌ و بازدیدکننده‌ محتوا‌ را با پیش‌زمینه‌ای‌ مناسب‌ و مرتبط مطالعه می‌کند.

مـطلب قـابل تـذکر این که همخوانی قالب با موضوع وبلاگ می‌تواند به درک‌ بهتر‌ مطالب‌ کمک کند و بیننده را بیشتر بـه عـمق‌ و فضای‌ موجود‌ در‌ وبلاگ‌ فرو‌ ببرد. مسلماً این قضیه در وبلاگ‌هایی با موضوعات قرآنی و مذهبی که فـضایی مـعنوی را مـی‌طلبد و درصدد القای این فضا به مخاطب برمی‌آید، از اهمیت بیشتری برخوردار است‌.

از سوی دیگر، باید گفت کـه هـمخوان نبودن قالب و محتوای قرآنی، باعث ایجاد تضادی می‌شود که نه تنها از تأثیرگذاری وبـلاگ مـی‌کاهد، بـلکه مخاطب را نیز آزار می‌دهد. در هر‌ حال‌، قالب و محتوای یک وبلاگ قرآنی باید متأثر از هم باشند. نـکته دیـگر ایـنجا است که قالب یک وبلاگ نقش به‌سزایی در ماندگاری مطلب نوشته شده در ذهن مـخاطبان خـود‌ دارد‌ و بهتر است همواره قالب وبلاگ‌ها با موضوع آن‌ها ارتباط نزدیکی داشته باشد.

استفاده از تصاویر و رنگ‌های مـرتبط بـا موضوع، سرعت درک مخاطبان و ماندگاری‌ مطلب‌ در ذهن مخاطبان را افزایش‌ می‌دهد‌.

در طراحی صفحات وبـلاگ‌های قـرآنی، انتخاب صحیح رنگ‌ها، هماهنگی اجزا، فونت نـوشته‌ها، اسـتفاده از نـقش و نگار‌ها و در پایان همسویی تمامی مؤلفه‌های مذکور با نـوشته‌ها‌، از‌ دیـگر ویژگی‌هایی است که‌ جذب‌ مخاطب و تداوم مراجعات بعدی به صفحه وبلاگ را تا حـدی ضـمانت می‌کند. البته مشکل قالب‌محوری و تـمرکز صـرف روی طراحی وبـلاگ، گـاهی عـاملی برای دور شدن از اصل مطلب وبلاگ و نـوشته‌ نـیز‌ شده است.

نکته مهم در این مبحث آن است که زیباترین و مناسب‌ترین قالب‌ها، اصـل مـحتوا را تحت تأثیر قرار نمی‌دهند. از طرفی، اولین چـیزی که بازدیدکننده صفحه می‌بیند و از طـریق‌ آنـ‌ در مورد‌ مدیران و مطالب آن صفحه قـضاوت مـی‌کند، طراحی صفحه است؛ یعنی بیننده با مشاهده هماهنگی قالب و مطالب نتیجه‌گیری‌ می‌کند که چـه فـکری پشتوانه وبلاگ است. پس همخوانی مـحتوا و قـالب‌ بـرای‌ جذب‌ مخاطب اهـمیت وافـری دارد.

استفاده از قالب‌های نامتناسب، از دیـگر مـشکلاتی است که بعضی وبلاگ‌نویسان قرآنی و دینی ‌‌به‌ آن دچار هستند. به هر حال، هر بـلاگ‌سرویسی بـا توجه به سلایق و روحیات‌ کاربران‌، قـالب‌های‌ مـتعددی دارد. چندان روا نـیست یـک وبـلاگ مذهبی و دینی، قالب‌های کـودکانه داشته باشد. البته این‌ نکته را هم باید اضافه کرد که بسیاری از وبلاگ‌های دینی به سـوی‌ قـالب‌های یکسانی کشیده شده‌اند‌ که‌ هر چـند مـمکن اسـت زیـبا بـاشند، اما اگر یـک نـفر به چند وبلاگ دینی مراجعه کند و با قالب‌های یکدست مواجه شود، ممکن است دچار نوعی دل‌زدگـی شـود.

در خـصوص تهیه و ارائه‌ وبلاگ‌های قرآنی باید توجه داشـت کـه در بـحث قـالب‌بندی وبـلاگ‌های قـرآنی، نمادها معرف پیام کل مجموعه است. با توجه به اینکه فضای در دسترس ما فضای مجازی بوده و ما در این‌ فضا‌ احتیاج داریم که ابتدا یک پیام کلی را دریافت کنیم و سپس به جزئیات برسیم، استفاده از نـمادها ضرورت پیدا می‌کند. از آنجا که در اینجا با یک بحث کلی و موضوع‌ بسیار‌ گسترده مانند قرآن مواجه هستیم، حتماً باید از نمادها برای دادن یک ذهنیت کلی به مخاطب استفاده کنیم و سپس وارد جزئیات شویم.

در خصوص ایجاد وبلاگ‌های قـرآنی، مـهم‌ترین مشخصه‌ای‌ که‌ لازم است وبلاگ‌نویس به آن اهتمام لازم داشته باشد، تهیه محتوا است. در حوزه علوم و معارف قرآنی که بحث وبلاگ‌های قرآنی از آن نشأت می‌گیرد، یک وبلاگ‌نویس باید سعی‌ کند‌ تا‌ همیشه بـه دنـبال منابع موثق‌ و معتبر‌ باشد‌ و همواره از افراد اهل فن و متخصصان علوم قرآنی مشورت بخواهد. این امر باعث پر محتوا و مفید شدن وبلاگ قرآنی می‌شود.

بـحث‌ دیـگری‌ که‌ در این مجال قابل تـأمل

ره آورد نور » تابستان 1390 – شماره 35 (صفحه 53)


مـی‌باشد، این است‌ که‌ در وبلاگ‌های قرآنی باید علاوه بر تفسیر سوره و آیات قرآن، به بیان دیگر مطالب و استنباط‌های قرآنی از آیات و داستان‌های‌ قرآنی‌ پرداخته‌ شود و به جـای ایفـای نقش متولی اجرای امـور دینـی، به‌ نقد و پژوهش مطالب ارائه‌شده پرداخته شود و از نظرات متخصصان و اهل فن در ارائه نقدها و پژوهش‌های راهگشا در این‌ مقوله‌ استفاده‌ شایان شود و نقاط آسیب‌پذیری را که برخی گمراهان از این طریق‌ در‌ صدد ضربه زدن به دیـن هـستند، شناسایی و مورد بررسی قرار داد. همچنین محتوای وبلاگ‌های قرآنی باید‌ با‌ دنیای‌ امروز همگام باشد و از چکیده مفاهیم قرآنی همسو با نیاز روز بهره‌ ببرد‌.

در‌ خصوص جذب مخاطب وبلاگ‌های قرآنی لازم است که حـرکت‌های مـؤثر بسیاری در حـوزه مفاهیم‌ قرآنی‌ انجام‌ گیرد و سپس علاقه‌مندان و نویسندگان مذهبی، به فعالیت در عرصه وبلاگ‌نویسی تشویق شوند. از این‌ رو‌، حضور افـراد متخصص در زمینه قرآنی و مؤسساتی که در این حوزه فعالیت می‌کنند‌، ضروری‌ است‌؛ زیرا جلوی بـسیاری از کجـ‌فهمی‌ها را گـرفته و باعث تعاملات اندیشه‌ها و نظرات مختلف می‌شود؛ ضمن‌ اینکه‌ امکان دستیابی به دیدگاه‌های صاحبان اندیشه در محیط وب فراهم مـی‌گردد ‌ ‌و حـضور فعالان‌ در‌ محیط‌ وب و نزدیک شدن آنها در محیط مجازی، علاوه بر اینکه باعث ترویج راحـت‌تر مـفاهیم قـرآنی‌ می‌شود‌، به علاقه‌مندان فعالیت در عرصه مسائل قرآنی کمک می‌کند که با هزینه‌ کمتر‌ در‌ سطحی وسیع‌تر و بـا مخاطبانی بیشتر به فعالیت بپردازند.

منابع دینی برای تولید محتوا موجود است‌؛ ولیـ‌ مطالب‌ موجود پاسخ‌گوی نـیاز مـخاطبان نیستاز این رو، با توجه به زبان و نیاز‌ مخاطب‌، جهت استخراج محتوا از منابع قرآنی، پژوهشگران و جوانان علاقه‌مند به وبلاگ‌نویسی قرآنی که با زبان و نیاز‌ جوانان‌ آشنا باشند، می‌توانند وارد این عرصه شوند. همچنین لزوم ورود تـعدادی از‌ کارشناسان‌ علوم قرآنی در این فضا احساس می‌شود‌ که‌ با‌ استفاده از روش‌های غیرمستقیم مانند ادبیات داستانی‌، مخاطب‌ را با مطالب قرآنی همراه کنند. بنابراین، لازم است قبل از اینکه اقدامی‌ در‌ خصوص ایجاد وبلاگ قرآنی تـوسط‌ بـلاگر‌ صورت گیرد‌، سرفصل‌هایی‌ مشخص‌ شود و به موضوعات روز و مورد نیاز‌ جامعه‌ نیز توجه ویژه گردد.

یکی از نواقصی که در وبلاگ‌های قرآنی به‌ چشم‌ می‌خورد و نیاز بازبینی این وبلاگ‌ها احساس‌ می‌شود، این اسـت کـه‌ بعضی‌ از این وبلاگ‌ها مطالب بسیار‌ طولانی‌ و غیر ضروری را در وبلاگ خودشان قرار می‌دهند. این‌گونه فعالیت وبلاگ‌نویسی برای بسیاری‌ از‌ مخاطبان خسته کننده و خالی از‌ جذابیت‌ و تنوع‌ است؛ البته نباید‌ این‌ نکته را فـراموش کـرد‌ که‌ ارائه متون به صورت پخته و کامل، از خواسته‌های مخاطبان در مواجهه با وبلاگ می‌باشد‌؛ ولی‌ کشاندن مطلب به بی‌راهه باعث افت‌ بار‌ محتوایی وبلاگ‌ و در‌ نهایت‌، از دست دادن طیف‌ وسیعی از مخاطبان می‌شود.

یـکی دیـگر از مـباحث مهمی که در مقوله وبلاگ‌نویسی هـمواره بـاید‌ بـه‌ آن توجه خاصی داشت، بحث به‌ روز‌ رسانی‌ وبلاگ‌ها‌ در‌ فاصله زمانی معین‌ است‌. متأسفانه در تعد‌ادی از وبلاگ‌های دینی و قرآنی دیده می‌شود که فقط هـنگام اعـیاد، ولادتـ‌ها و شهادت‌ها به‌ قرار‌ دادن‌ یک حدیث و روایتی از مـعصوم(ع) در وبـلاگ‌ بسنده‌ می‌شود‌. این‌ نوع‌ فعالیت‌ وبلاگ‌نویس سنخیتی با بحث به روز رسانی وبلاگ ندارد و باید گفت این بلاگر در خصوص تـعریف بـه روز رسـانی وبلاگ در اشتباه است و این نوع وبلاگ‌نویسی به‌ مذاق بسیاری از مـخاطبان خوش نمی‌آید.

اشاره به مباحث روز قرآنی، واقعیات قرآنی، همایش‌ها، اخبار و مسابقات قرآنی، از مواردی است که مقوله به روز رسـانی وبـلاگ را نـیز پوشش می‌دهد‌. در‌ این باره، فاصله زمانی کوتاه در به روز رسانی وبلاگ‌های قـرآنی بـاید مد نظر بلاگر قرار گیرد.

سخن پایانی

وبلاگ‌های قرآنی با توجه به ویژگی‌های منحصر به فـرد خـودشان‌، از‌ جـمله: موضوع، منابع و زمینه‌های فعالیت، رسانه‌ای تأثیرگذار و مفید جهت انتقال و نشر فرهنگ دیـنی هـستند. بـنابراین، جهت جذب مخاطب همیشگی و داشتن بازدید کننده فراوان‌ لازم‌ است که کاستی‌های موجود در‌ وبـلاگ‌های‌ قـرآنی مـورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به نکاتی مؤثر همچون: قالب‌بندی مناسب وبلاگ، ایـجاد تـعامل دو سویه یا چند سویه با دیگر‌ وبلاگ‌نویسان‌، افزایش بار محتوایی و استفاده‌ بهینه‌ و حـداکثری از مـنابع مـوجود در زمینه‌های قرآنی و دینی، استفاده از نظرات و پیشنهادات اهل فن و کارشناسان علوم قرآنی و همچنین لزوم به روز رسـانی در فـاصله زمانی مناسب، وبلاگ‌های قرآنی را به‌ جایگاه‌ واقعی و شایسته آن‌ها رساند.

منابع:

1.خبرگزاری قـرآنی ایـران(www.iqna.ir)

2.www.persianweblog.ir

3.http://qurankarym.blogsky.com

 

مطالب مرتبط

نظرات شما

قالب ووکامرس