معرفی نخستین نرم افزار فارسی، عربی و انگلیسی سازماندهی و استناددهی منابع؛ پژوهیار

معرفی نخستین نرم افزار فارسی، عربی و انگلیسی سازماندهی و استناددهی منابع؛ پژوهیار

چکیده

جستجو، گردآوری و سازماندهی منابع اطلاعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی از یک سو و استناددهی به منابع مورد استفاده قرار گرفته از سوی دیگر، همواره یکی از مسائل مهم و ضروری پژوهشگران بوده است. به موازات رشد و توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، کتابخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز اطلاع‌رسانی، علمی و پژوهشی، به ابزارهای ذخیره و بازیابی اطلاعات مناسب و سودمند مجهز شدند و همچنین، ایجاد و توسعه شبکه وب و اینترنت جهانی، منجر به دسترسی پژوهشگران به منابع بی‌شمار اطلاعاتی شد. به این ترتیب، چالش اولیه پژوهشگران در زمینه چگونگی دسترسی به منابع اطلاعاتی تا حد زیادی برطرف شده است. اما چالش دوم، یعنی چگونگی استناددهی و ارجاع به منابع اطلاعاتی استفاده‌شده، همچنان مشکلاتی را برای پژوهشگران ایجاد می‌کرد. نوشتار حاضر، با مروری کلی به برخی چالش‌های موجود در زمینه استناددهی به منابع علمی، به معرفی نرم‌افزار پژوهیار، به عنوان اولین نرم‌افزار فارسی‌زبان مدیریت استناددهی و ارجاعات می‌پردازد، ویژگی‌ها و قابلیت‌های آن را در همه مراحل جستجو، ذخیره و بازیابی اطلاعات برمی‌شمارد و امکانات آن را در زمینه مدیریت استناددهی معرفی می‌کند.

کلمات کلیدی

استناد, مدیریت استناددهی, پژوهیار, معرفی نرم‌افزار

ره آورد نور » پاییز 1391 – شماره 40 (صفحه 48)


‌ ‌‌‌مـعرفی‌ نخستین نرم‌افزار فارسی، عربی و انگلیسی سازماندهی و استناددهی منابع؛

پژوهیار

چکیده

کلیدواژگان:

پژوهیار چیست؟

پژوهـیار‌، اولیـن‌ نـرم‌افزار‌ رایگان فارسی‌زبان است که پژوهشگران را در امر مدیریت استناددهی و ارجاعات علمی یاری می‌کند. فقدان‌ چنین بـرنامه‌ای برای زبان فارسی منجر شد که معاونت تهران مرکز تحقیقات کامپیوتری‌ علوم اسـلامی (نور) به‌ طراحی‌ و بـومی کـردن نرم‌افزار استناددهی بپردازد. که در اواخر سال 1389 فعالیت خود را در این راستا آغاز کرد. در فرایند کار، پژوهش‌ها و مشاوره‌هایی توسط متخصصان کتابداری، فنی و ادبیات صورت گرفته است‌.

متخصصان حوزه‌های مختلف علوم می‌توانند با کـمک این نرم‌افزار به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی منابع علمی مورد نیاز خود را جستجو، ذخیره، سازماندهی و با بهره‌گیری از شیوه‌نامه‌های استناددهی موجود در‌ آن‌، به آن منابع استناد کنند.

این نرم‌افزار که بر پایـه نـرم‌افزار زوترو طراحی شده است، به کاربران کمک می‌کند تا گردآوری، سازماندهی و تجزیه و تحلیل منابع علمی خود را به‌سهولت به‌ انجام‌ رسانند و سپس با تکیه بر آن بتوانند به شکلی مناسب و بر اسـاس شـیوه‌نامۀ استناددهی مورد نظر خود، به مستندسازی حاصل پژوهش خود در قالب کتاب، پایان‌نامه و مقاله اقدام کنند‌.

پژوهیار‌ دارای قابلیت‌های بسیاری از جمله: ذخیره و طبقه‌بندی اطلاعات، یادداشت‌گذاری، برچسب‌گذاری، جستجوی اطلاعات ذخیره‌شده و… است.

هـمچنین ایـن نرم‌افزار پیوند محکمی با منابع آنلاین دارد؛ به گونه‌ای که پژوهشگر در هنگام‌ جستجو‌ و بازیابی‌ اطلاعات کتب، مقالات، صفحات وب‌، تصاویر‌ و انواع‌ مختلف منابع دیداری و شنیداری، به طور خودکار می‌تواند اطـلاعات کـتاب‌شناسی و چـکیده‌های علمی مورد نیاز خود را در ایـن نـرم‌افزار ذخـیره کند‌ و سپس‌ برای‌ استناددهی از این منابع اقدام نماید.

استناد، یکی‌ از‌ عناصر شاخص در نگارش علمی است و نقش بارزی در تولید و نشر اطلاعات دارد. اطـمینان از درسـتی مـنابع با استناد‌، اعتبار‌ نوشته‌ علمی تضمین می‌گردد و مـی‌توان بـه نتایج حاصل از آن اعتماد‌ کرد (حقیقی، 1381).

پژوهیار به چه کسانی کمک می‌کند؟

مخاطبان پژوهیار پژوهشگران حوزه‌های مختلف علوم هستند که مـی‌توانند بـه‌ سـه‌ زبان‌ فارسی، عربی و انگلیسی منابع مورد نیاز خود را جستجو، ذخـیره و سازماندهی‌ کنند‌ و به آن‌ها استناد دهند.

پژوهیار، نرم‌افزاری قدرتمند برای گردآوری، مدیریت، فراخوانی و انتشار اطلاعات علمی است کـه‌ بـه‌ کـمک‌ آن می‌توان یک کتابخانه دیجیتالی قابل حمل ایجاد کرد. نرم‌افزار پژوهیار، دارایـ‌ ویـژگی‌های‌ شاخصی‌ است که هر پژوهشگری را متقاعد می‌کند از این برنامه استفاده کند.

ره آورد نور » پاییز 1391 – شماره 40 (صفحه 49)


/

مروری بر‌ استفاده‌ از‌ پژوهیار بـرای اسـتناددهی و مـدیریت منابع

موارد استفاده پژوهیار

1. مجموعه‌سازی

با ساخت مجموعه جدید در‌ پژوهیار‌ می‌توان بـر اسـاس نـظم الفبایی، مجموعه منظمی را ایجاد نمود. همان‌گونه که اشاره‌ شد‌،

ره آورد نور » پاییز 1391 – شماره 40 (صفحه 50)


هر‌ نوع منبع اطلاعاتـی مـانند: کـتاب، مقاله، صفحه وب، اثر هنری، فیلم، صوت، نقشه‌ و‌‌… را می‌توان در نرم‌افزار پژوهیار ذخیره کرد. لازم به یـادآوری اسـت که هر‌ آیتم‌، با‌ نمادهای متفاوت و مرتبط با ماهیت آیتم، در کتابخانه نمایش داده مـی‌شود. از جـمله قـابلیت‌های مجموعه‌سازی‌ نرم‌افزار‌ می‌توان به این موارد اشاره کرد:

 ذخیره انواع آیتم‌ها در کتابخانه پژوهیار‌؛

 ذخـیره‌ مـوضوعی‌ آیتم‌ها؛

 ذخیره اطلاعات کتاب‌شناسی مورد نیاز در نرم‌افزار؛

 ذخیره صفحات وب، اثر هنری، فیلم، صـدا‌، نـقشه‌ و‌‌…؛

 ذخـیره فایل‌ها به صورت PDF؛

 امکان دسترسی به فهرست‌ها و کتابخانه‌ها؛

 قابلیت ذخیره‌ کردن‌ صفحه وب و یادداشت‌نگاری بر روی آن.

2. امـکانات سـازماندهی: برخی از قابلیت‌ها و امکانات سازماندهی نرم‌افزار پژوهیار، به‌ شرح‌ زیر است:

 ایجاد مـجموعه‌ها و زیـرمجموعه‌های مـختلف؛

 ویرایش آیتم‌ها؛

 اختصاص برچسب جداگانه به‌ عناوین‌ ذخیره‌شده؛

 ایجاد یادداشت برای هر عنوان منبع‌ اطـلاعاتی‌؛

 جـستجو‌ در عـناوین و برچسب‌های ذخیره‌شده؛

 جستجوی سریع تمامی‌ مطالب‌ و یادداشت‌ها.

3. استناددهی در محیط واژه‌پرداز Word

بعد از نـصب افـزونه پژوهیار برای Word‌، یک‌ نوار ابزار در محیط آن‌ تحت‌ عنوان برگه‌ Pajoohyar‌ ایجاد‌ می‌شود که به کمک آن مـی‌توان‌ از‌ مـنابع موجود در کتابخانه پژوهیار به هنگام نوشتن مقاله استفاده کرد.

قابلیت‌های‌ استناددهی‌ در مـحیط واژهـ‌پرداز Word با استفاده‌ از پژوهیار، عبارت است‌ از‌:

 انتخاب شـیوه‌نامه اسـتنادی مـورد نظر‌؛

 ایجاد‌ و ویرایش استناد درون‌متنی و برون‌متنی؛

 ایـجاد و ویـرایش کتاب‌نامه در انتهای پژوهش؛

 امکان افزودن شیوه‌نامه‌های‌ استناددهی‌ بیشتر؛

 استناددهی به انواع منابع‌ چـاپی‌ و الکـترونیکی‌؛

 ساخت کتاب‌نامه از‌ مجموعه‌های‌ ذخیره‌شده.

امـکانات کـلی نرم‌افزار‌ پژوهـیار‌

– ایـجاد بـانک اطلاعاتی تحت عنوان کتابخانه جدید بـرای سـازمان‌دهی اطلاعات؛

– ذخیره کتاب‌شناسی کتاب‌های مورد‌ نیاز‌ در نرم‌افزار؛

– ذخیره صفحات وب، اثر‌ هنری‌، فـیلم، صـدا‌، نقشه‌ و …؛

– ذخیره‌ فایل‌ها به صورت PDF‌ و Word؛

– اخـتصاص برچسب جداگانه به عـناوین ذخـیره‌شده؛

– ایجاد یادداشت برای هر عـنوان مـنبع اطلاعاتی؛

– جستجو‌ در‌ عناوین و برچسب‌های ذخیره‌شده؛

– ذخیره عناوین و آیتم‌های‌ مختلف‌ با‌ شناسه‌ مورد‌ نـیاز (مـانند ISBN‌)؛

– گزارش‌گیری‌ از مجموعه و کتابخانه به صـورت RTF، PDF و HTML؛

– مـکان‌یابی آیـتم‌های ذخیره‌شده در پایگاه www.lib.ir‌؛

– امـکان‌ دسـترسی‌ کتابخانه نور با بـیش از 43000 کـتاب‌ در‌ حوزه‌ علوم‌ اسلامی‌؛

– امکان‌ دسترسی به فهرست‌ها و کتابخانه‌ها؛

– جستجوی خودکار فراداده PDF (نظیر نام نـویسنده، عـنوان و غیره)؛

– بازیابی آیتم‌های حذف‌شده و حفظ آیـتم مـهم؛

– قابلیت ذخـیره کـردن صـفحه وب و یادداشت‌نگاری بر روی‌ آن؛

– ذخـیره و طبقه‌بندی انواع فایل‌ها اعم از PDF ها، تصاویر و حتی پیوندهای مربوط به موضوع مورد نظر؛

– جستجوی سـریع تـمامی مطالب و یادداشت‌ها؛

– قالب‌دار کردن نتایج و مـطالب خـروجی در یـک فـایل‌ واحـد‌ برای سهولت در ارائه نـتایج تـحقیقات.

امکانات پژوهشی نرم‌افزار

نرم‌افزار پژوهیار، به مکانیزم‌های جستجو، ذخیره، سازماندهی و بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی آنلاین مـجهز اسـت.

ره آورد نور » پاییز 1391 – شماره 40 (صفحه 51)


در حـال حاضر، این نرم‌افزار‌ از‌ بانک‌های اطلاعاتی زیر پشـتیبانی مـی‌کند و پژوهـشگران قـادر هـستند بـا جستجو در هر یک از آن‌ها به ذخیره منابع بازیابی‌شده در نرم‌افزار پژوهیار بپردازند‌. عناوین‌ برخی از این پایگاه‌ها و بانک‌های‌ اطلاعاتی‌ به شرح زیر هستند:

* عناوین برخی از پایگاه‌های فارسی که تـوسط نرم‌افزار پشتیبانی می‌شود، عبارت‌اند از:

– سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، (نشانی‌: www‌.nlai.ir)؛

– کتابخانه سیمرغ‌ (www‌.nosa.com)؛

– پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (www.irandoc.ac.ir)؛

– پایگاه تخصصی مجلات نور (www.noormags.ir)؛

– سیستم یکپارچه کتابخانه دانشگاه‌های آزاد اسلامی (sika.iau.ir)؛

– پایگاه نـشریات الکـترونیکی‌ دانشگاه‌ تهران؛

– پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (سید).

نرم‌افزار پژوهیار قابلیت پشتیبانی از سایر پایگاه‌های اطلاعاتی و تولیدات علمی نهادها و مراکز علمی و دانشگاهی داخل کشور را نیز دارد.

* عناوین برخی از پایگاه‌های‌ لاتین‌ کـه تـوسط‌ نرم‌افزار پشتیبانی می‌شود:

 کتابخانه کنگره آمریکا (www.loc.gov)؛

 آمازون (www.amazon.com)؛

 روزنامه نیویورک تایمز (www‌.nytimes.com).

شیوه نصب و استفاده از پژوهیار

بعد از دریافت نرم‌افزار‌ از‌ طریق‌ پایگاه اینترنتی www.pajoohyar.ir و نصب آن، در گوشه سـمت چـپ مرورگر موزیلا فایرفاکس علامت پژوهـیار ظـاهر ‌‌می‌شود‌؛ به این ترتیب، نرم‌افزار به صورت افزونه‌ای (Plug-in) برای مرورگر موزیلا فایرفاکس‌ نصب‌ می‌شود‌. با کلیک روی این علامت، قاب پژوهیار در نیمه پایینی صفحه نـمایان مـی‌شود که این‌ قاب شـامل سـه ستون اطلاعاتی است (شکل 1).

/

شکل 1: قاب پژوهیار

/

مراحل نصب و استفاده‌ از پژوهیار

1. ستون یک‌: در‌ ستون یک، کتابخانه و دسته‌بندی الفبایی مجموعه‌های ایجادشده توسط پژوهشگر، نمایش داده می‌شود. همچنین برچسب‌هایی که به هر آیـتم اخـتصاص داده شده نیز در این قسمت قابل مشاهده است. گفتنی است می‌توان‌ آیتم‌ها را بر اساس برچسب‌ها جستجو نمود.

2. ستون دو: در این ستون، اطلاعات مربوط به مجموعه‌ها و آیتم‌های موجود در آن‌ها نمایش داده می‌شود. با انـتخاب هـر مجموعه یـا زیرمجموعه ایجادشده در‌ ستون‌ یک، رکوردهای موجود در آن قسمت در این ستون یا در ستون میانی نمایان می‌شود.

ره آورد نور » پاییز 1391 – شماره 40 (صفحه 52)


3. ستون سه: در ایـن ستون، اطلاعات و جزئیات یک رکورد خاص که در ستون دو انتخاب‌ شده‌، نـمایش داده مـی‌شود. چـهار برگه در بالای این ستون وجود دارد که پژوهشگر با کلیک روی آن‌ها به قابلیت‌های مختلفی دسترسی پیدا خواهد کـرد. ‌ ‌ایـن برگه‌ها عبارت‌اند از:

– برگه‌ اطلاعات‌: در این برگه، اطلاعات مربوط به آیتم انتخاب‌شده نشان داده می‌شود. ایـن اطـلاعات، از طـریق نماد «+» و «-» قابل تغییر و ویرایش است.

– برگه یادداشت‌ها: در برگه یادداشت‌ها می‌توان از طریق محیط‌ واژه‌پرداز‌، بدون‌ مـحدودیت حجم، به آیتم انتخاب‌شده‌ یادداشت‌ اضافه‌ کرد.

– برگه برچسب‌ها: در این برگه، می‌توان به آیـتم انتخاب‌شده برچسب اضافه کـرد.

/

نـمایی از قابلیت‌های ستون سوم

– برگه مرتبط: با‌ کلیک‌ روی‌ برگه مرتبط، می‌توان آیتم‌های انتخابی را با یکدیگر‌ مرتبط‌ کرد. به این منظور، با کلیک روی افزودن، ابتدا پنجره‌ای از مجموعه‌های ذخیره‌شده در کتابخانه پژوهیار نمایان مـی‌شود که‌ می‌توان‌ با‌ انتخاب آن‌ها بین منابع ارتباط موضوعی برقرار کرد.

ره آورد نور » پاییز 1391 – شماره 40 (صفحه 53)


استفاده از‌ پژوهیار در محیط Word

بعد از نصب افزونه پژوهیار روی مرورگر فایرفاکس، برگه پژوهیار به صورت خودکار به‌ برگه‌های‌ واژه‌پرداز‌ محیط Word افزوده مـی‌شود. ایـن برگه با نام Pajoohyar در نوار‌ ابزار‌ واژه‌پرداز ورد مانند شکل زیر ایجاد می‌شود که به کمک آن می‌توان از منابع موجود در‌ کتابخانه‌ پژوهیار‌ هنگام نوشتن مقاله استفاده کرد.

/

پس از کلیک روی برگه Pajoohyar، ابزار‌ رابط‌ بین‌ واژهـ‌پرداز ورد بـا نرم‌افزار پژوهیار باز می‌شود. با استفاده از این نوار ابزار، استناددهی‌ و ایجاد‌ کتابنامه‌ در هنگام کار با Pajoohyar به‌راحتی امکان‌پذیر است و می‌توان منابع موجود در کتابخانه ایجادشده‌ در‌ پژوهیار را فراخوانی نمود و برای درج استناد از آنـ‌ها بـهره برد.

مهم‌ترین امکانات‌ پژوهیار‌‌

مواردی‌ که مختص پژوهیار است و هیچ مورد مشابه دیگری آن امکانات را ندارد‌، به شرح‌ زیر‌ است:

1. کتابخانه نور در پژوهیار:

برای دستیابی سریع به فراداده‌های مرکز تـحقیقات کـامپیوتری‌ عـلوم‌ اسلامی‌ (نور) در مجموعه‌ای واحد بـه صـورت مـنظم و بهره‌وری موثر کاربران از آن‌ها، دسترسی به بیش‌ از‌ 43 هزار رکورد از فراداده‌های این مرکز در نرم‌افزار پژوهیار قابل دستیابی‌ است‌. برای‌ استفاده از امکانات کـتابخانه مـرکز نـور، کافی است پس از نصب پژوهیار از منوی تنظیمات‌، «کتابخانه‌ مـرکز‌ نـور» را انتخاب و عملیات نصب را انجام داد. سپس به همراه کتابخانه‌ پژوهیار‌، کتابخانه نور افزوده می‌شود و دسترسی به اطلاعات کتاب‌شناختی مجموعه نـور در سـتون دوم پژوهـیار امکان‌پذیر خواهد‌ شد‌. (شکل 2)

/

شکل 2: درج اطلاعات کتاب‌شناختی کتابخانه مرکز نـور در پژوهیار

2. پایگاه‌های فارسی‌:

انواع‌ منابعی که می‌توان در پژوهیار ذخیره کرد‌، در‌ جدول‌ ذیل به همراه نماد تصویری‌شان معرفی شده‌ اسـت‌:

ره آورد نور » پاییز 1391 – شماره 40 (صفحه 54)


جـدول نـمادهای انواع منابعی که در پژوهیار ذخیره می شود

ردیف نوع منبع‌ نـماد‌ تـصویری

1 کتاب /

2 مقاله /

3 ویدئو /

4 پایان‌نامه‌ /

5 صفحه‌ وب /

6 اثر‌ هنری‌ /

7 فیلم‌ /

8 صدا /

9 نقشه /

10 سند /

11 پادکست‌ /

12‌ ارائه /

13 برنامه تلوزیونی /

14 برنامه رادیـویی /

15 نـامه /

16 ایـمیل /

17‌ مقاله‌ روزنامه /

18 مقاله دانشنامه /

19 مقاله‌ کنفرانس /

20 مقاله مجله‌ /

21‌ فصل کتاب /

22 قانون /

23‌ گـزارش‌ (طـرح پژوهـشی) /

24 لایحه قانونی /

25 مدخل لغت‌نامه /

26 مصاحبه /

27 تصویر ضبط‌شده‌ /

28‌ ثبت اختراع /

29 دست‌نوشته /

30‌ صدای‌ ضبط‌شده‌ /

31 پست بـلاگ‌ /

32‌ پسـت فـریم /

33 پیام‌ فوری‌ /

34 استماع /

35 برنامه کامپیوتر /

36 پرونده /

با زدن دکمه / «آیتم جدید» در نوار‌ ابزار‌ پژوهیار و انـتخاب نـوع منبع مناسب برای‌ آیتم‌، می‌توان آیتم‌ها‌ را‌ به‌ صورت دستی اضافه کرد‌. با انـتخاب نـوع آیـتم، فیلدهای فراداده متناسب در ستون سمت چپ ظاهر می‌شوند. مثلاً اگر‌ نوع‌ آیتم، «برنامه تـلویزیونی» یـا «فیلم» انتخاب‌ شود‌، فیلدهایی‌ مثل‌ کارگردان‌، ژانر، شماره اپیزود‌، شبکه‌، زمان اجرا و‌… ایـجاد مـی‌شوند. عـلاوه بر انعطاف‌پذیری که افزودن آیتم مورد نیاز و ورود اطلاعات آن‌ به‌ صورت‌ دستی ایجاد می‌کند، اسـتفاده از آن بـرای‌ وارد‌ کردن‌ منبع‌های‌ اصلی‌ مهم‌ خواهد بود.

ره آورد نور » پاییز 1391 – شماره 40 (صفحه 55)


مطالعات آینده پژوهشی پژوهیار

مرکز تـحقیقات کـامپیوتری عـلوم اسلامی (نور) برای گسترش نرم‌افزار پژوهیار به عنوان نخستین نرم‌افزار فارسی‌زبان مدیریت استناددهی و ارجاعات، امـکاناتی را در‌ نـظر گـرفته که گزیده‌ای از آن‌ها به شرح زیر است:

– امکان همزمان‌سازی1 (استفاده همزمان از کـتابخانه شـخصی خود در پژوهیار در مکان‌های مختلف): به طوری که پژوهشگر را قادر می‌سازد‌، از‌ طریق هر رایانه‌ای که به ایـنترنت مـتصل است، به داده‌ها و منابع خود در نرم‌افزار دسترسی و نسبت به روزآمدسازی اطلاعات خـود اقـدام کند؛

– امکان استفاده از بانک‌های جانبی «مستند مـشاهیر‌»: بـه‌ گـونه‌ای که کاربر می‌تواند بانک‌های جانبی قابل پشـتیبان را در نـرم‌افزار به کار گیرد؛

– ارائه نسخه مستقل از مرورگر موزیلا فایرفاکس: در این‌ حالت‌، کاربر می‌تواند بـدون اتـصال به‌ اینترنت‌ و بدون نیاز بـه مـرورگر، نسبت بـه مـدیریت اسـتنادها و منابع علمی خود اقدم کند؛

– افـزودن مـوتور جستجو در پایگاه‌های داده‌ای نور: در این حالت، کاربر‌ از‌ طریق مکانیزم‌های جستجوی تعبیه‌شده‌ در‌ مـحیط خـود نرم‌افزار و بدون نیاز به مراجعه بـه پایگاه اطلاعاتی مجموعه نـور، قـادر به جستجو و فراخوانی اطلاعات از ایـن پایـگاه‌ها خواهد بود؛

– افزوده شدن پایگاه‌های فارسی بیشتر تحت پشتیبانی پژوهیار‌؛

– افزوده‌ شدن شـیوه‌های اسـتناددهی استاندارد فارسی؛

– افزوده شدن امـکانات جـانبی از قـبیل: فیش‌برداری، ضبط صـدا و ذخـیره آن به عنوان فایل صـوتی و‌… .

چـالش‌های پژوهیار‌

با وجود محدودیت‌های نیروی انسانی، فرآیند آزمایش‌ و توسعه‌ نرم‌افزار با‌ سرعت قابل مـلاحظه‌ای در حـال انجام است. عواملی که محدود کـننده تـیم پژوهیار را در خـصوص پیـشرفت‌ و تـوسعه نرم‌افزار می‌توان در موارد زیـر خلاصه نمود:

1. محدودیت نیروی انسانی‌ در‌ فرآیند‌ آزمایش، بخش محتوایی و بخش فنی؛

2. فراگیر نشدن فرهنگ اسـتفاده از ایـن نرم‌افزار در بخش وسیعی از حوزه‌ها‌؛

3. ‌‌عدم‌ نـمونه‌ای از نـرم‌افزارهای اسـتناددهی در ایـران و در نـتیجه، عدم وجود الگـو در شـناسایی‌ و رفع‌ نیاز‌ کاربران؛

4. فاصله بسیار اندک به روز شدن مرورگر فایرفاکس؛

5. تفاوت در نوع فیلدهای اطلاعاتی مورد‌ نـیاز در اسـتناددهی در ایـران در مقایسه با سایر کشورها؛

6. نبود استاندارد مـناسب‌ در پایـگاه‌ها بـرای پشـتیبانی‌ تـوسط‌ پژوهـیار؛

7. عدم وجود شیوه‌نامه استناددهی استاندارد در ایران؛

8. حجم گسترده جایگزینی واژه‌ها و نویسه‌ها از زبان انگلیسی به زبان فارسی و عربی؛

9. حجم گسترده بررسی آیکن‌ها و بخش‌های پژوهیار با قابلیت‌های متفاوت؛

10. مـشکلاتی‌ در صفحات وب پایگاه‌های پشتیبانی توسط پژوهیار.

نرم‌افزار پژوهیار

برنامه پژوهیار برای اجرا در رایانه به ابزارهای ذیل نیازمند است:

– ویندوز ۲۰۰۳ به بالا؛

– مرورگر فایرفاکس؛

– نرم‌افزار word؛

– امکان اتصال به‌ اینترنت‌؛

سخن پایانی

برای اطـلاع بـیشتر در مورد نرم‌افزار پژوهیار و نیز دریافت آن، به نشانی اینترنتی زیر مراجعه کنید:

http://www.pajoohyar.ir

همچنین برای مکاتبه و تعامل با پژوهیار می‌توانید نظرات‌ و پیشنهادات‌ خود را به پست الکترونیکی info@pajoohyar.ir ارسال نمایید.

منابع:

1. پژوهیار: سـازمان‌دهی و اسـتناددهی منابع. (1390). بازیابی 7 ژانویه 2012، از: www.pajoohyar.ir

2. حسینی، سید مهدی و همکاران. (1391). پژوهیار‌: نخستین‌ نرم‌افزار فارسی‌زبان مدیریت و استناددهی علمی و پژوهشی. رهاورد نور. (38)، 46-51.

3. حقیقی، محمود. 1381 کاربرد استناد در نگارش‌های عـلمی مـجله روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تـهران، (32،2‌)، 215-232‌.

4. دفـترچه‌ راهنمای‌ نصب‌ و استفاده از نرم‌افزار پژوهیار. (1390‌).

5. سلطانی‌نژاد‌، ا. معبودی‌، ه؛ و یزدان‌پور، ا. (1389). راهنمای کاربردی زوترو: ایجاد و ساماندهی کتابخانه دیجیتالی شخصی آنلاین. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ.

6. شـاهزاده، عـباس. (1390). گزارش‌ اول‌ پیشرفت‌ پروژه تهیه نـرم‌افزار مـدیریت مراجع برای استفاده در‌ متون‌ فارسی، عربی و انگلیسی.

7. مهرپناه، نازنین. (1386). معرفی نرم‌افزار: نرم افزار LIBSUITE. اطلاع‌یابی و اطلاع رسانی، (3)، 41–44.

  1. Sync.

مطالب مرتبط

نظرات شما

قالب ووکامرس